Thursday, December 18, 2014

EMAIL Hacker/Scammer Alert! Bartosz Mazur (b.mazur@wordswork.pl) via tlumaczymy24.pl

Hello and welcome again to another post on Email Hackers Alert! Here is one which is unusually in polish. I think English would have given a larger reach! Anyway, the original email is below, with the literal translation under that:
One of the many REAL
Bartosz Mazur

Dokumenty  
Witam,
Zwracam się z zapytaniem w imieniu internetowegoserwisu tłumaczeniowego.
Polscy przedsiębiorcy szukają dobrych jakościowo tłumaczeń w związkuz rosnącym eksportem i chęcią nawiązywania międzynarodowejwspółpracy.
Chciałem się zapytać czy mogę przedstawić ofertę na usługitłumaczeńpisemnych?
Pozdrawiam,Bartosz MazurSenior Account ManagerWordsWork.pl
                               Documents

                               Hello,
                               I make an inquiry on behalf of the translation internetowegoserwisu.
                               Polish entrepreneurs are looking for good quality translations in związkuz rising exports and                                the desire to make międzynarodowejwspółpracy.
                               I wanted to ask if I could submit a bid for usługitłumaczeńpisemnych?
                               Regards, Bartosz MazurSenior ManagerWordsWork.pl Account 

No comments :

Post a Comment

Thank You for commenting on TaurangaBlog. See you soon!